JD Engineers B.V. respecteert de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan onze website. Wij houden ons aan de regels die Wet Bescherming Persoonsgegevens voorschrijft. Informatie die over u wordt verzameld, wordt gebruikt om u van de gewenste service te voorzien, om u te informeren over nieuwe producten en diensten en om onze service aan u te verbeteren. Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met relevante bepalingen van de privacywet (AVG) en landelijke wettelijke bepalingen. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan personen buiten JD Engineers B.V. of de aan JD Engineers B.V. gelieerde bedrijven, partners of dealers. Dit privacy beleid beschrijft het type gegevens dat wij over u verzamelen wanneer u onze site bezoekt en geeft uitleg over de manier waarop deze informatie wordt gebruikt. JD Engineers B.V. kan deze privacy- en cookie policy eenzijdig wijzigen. Wij raden u aan om de policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Persoonsgegevens
Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Dit doet JD Engineers B.V. ook als u informatie opvraagt, informeert naar onze producten, brochures download, een vraag stelt via social media, met ons (Whats)appt, chat, belt, mailt of op een andere manier met ons in contact treedt. Daarnaast verzamelen wij gegevens voor het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, kan JD Engineers B.V. soms aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door uw gebruikte apparatuur, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek. Ook gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt kunnen worden verzameld. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens door JD Engineers B.V. worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken. Bijvoorbeeld welke secties het meest bezocht worden. Deze data helpt ons de website te verbeteren en gebruikersgemak te verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. (Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.)

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Vimeo.
Ook plaatsen wij Google Analytics-cookies. Echter alleen voor analytische doeleinden. Uw IP-adres wordt hierbij gemaskeerd. Wij delen verder geen gegevens met Google en maken ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met deze Google Analytics-cookies. Dit is tevens vastgelegd in een verwerkersovereenkomst welke wij met Google hebben gesloten.
Als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen kunt u via de instellingen van uw internet browser het gebruik van cookies uitzetten.

Gegevensbescherming voor pixellabels
We kunnen gebruik maken van zogenaamde pixellabels. Dit zijn kleine grafische bestanden waarmee we het gebruik van onze websites kunnen controleren. Met behulp van een pixellabel kan informatie worden verzameld, zoals het IP-adres van de computer die de pagina met het label heeft gedownload, de URL van de pagina waarop het pixellabel voorkomt, hoe lang de pagina met het pixellabel werd weergegeven, het type browser waarmee het pixellabel werd opgehaald en het identificatienummer van cookies die eerder door die server op de computer zijn geplaatst. In e-mailcorrespondentie die over HTML-mogelijkheden beschikt, kan zogenaamde “opmaakdetectietechnologie” worden gebruikt. Deze technologie kan op basis van pixellabels controleren of u uw e-mail hebt ontvangen en geopend.

Leadinfo
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Beveiliging
Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. De serversoftware (SSL) codeert alle gegevens die wij van u ontvangen. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. JD Engineers B.V. streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

reCAPTCHA
De contactformulieren zijn beveiligd met reCAPTCHA. Dit is een gebruiksvriendelijk systeem dat is ontwikkeld door Google om te achterhalen of de websitebezoeker een mens is en geen bot en het voorkomen van spam. Klik hier voor het privacybeleid van Google en hier voor de servicevoorwaarden.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: info@jdengineers.com. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Inzicht in je gegevens?
Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die JD Engineers B.V. over u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij JD Engineers B.V. U kunt op basis van de uitkomsten JD Engineers B.V. ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door JD Engineers B.V. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via info@jdengineers.com

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijziging privacyverklaring
JD Engineers B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt contact opnemen telefonisch via +31(0)88 55 21 100 of via mail info@jdengineers.com